Centrum Publieksparticipatie - Homepage

Nieuws

Film Publieksparticipatie werkt!

22-04-2013

Wanneer het publiek participeert in overheidsbesluiten of beleidsvorming, leidt dat tot betere plannen, een soepeler proces, minder procedures en meer vertrouwen.

Regionale sessie burgerpanel Structuurvisie Ondergrond in Den Bosch

25-02-2013

De Structuurvisie Ondergrond maakt veel enthousiasme los bij overheden en allerlei belangengroepen, tot aan burgers toe.

Whitepaper crowdsourcing

19-10-2012

Het CPP stelt zijn kennis en expertise over publieksparticipatie op verschillende manieren beschikbaar. Zo ook via een zogenoemde 'whitepaper'.

Meer nieuws

Uitgelicht

De vijf uitgangspunten van publieksparticipatie

De vijf uitgangspunten van publieksparticipatie

Het kabinet heeft vijf uitgangspunten vastgesteld voor passende publieksparticipatie.

Professionele publieksparticipatie?

Professionele publieksparticipatie?

Bent u de bestuurder of projectleider die het publiek wil betrekken bij de besluitvorming rond een ruimtelijk-economisch beleidsvoornemen?

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS