1. Home 
  2. Actueel 
  3. Nieuwsberichten 
  4. Professionele publieksparticipatie?

Professionele publieksparticipatie?

Nieuwsbericht | 31-08-2009

Bent u de bestuurder of projectleider die het publiek wil betrekken bij de besluitvorming rond een ruimtelijk-economisch beleidsvoornemen of project van het Rijk? Sinds september 2009 kunt u een beroep doen op het Centrum Publieksparticipatie (CPP, het vroegere Inspraakpunt).

Mits u de publieksparticipatie passend inricht en vakkundig uitvoert, zal uw besluitvorming vlotter verlopen en zal dit resulteren in betere besluiten met een breed maatschappelijk draagvlak. Burgers, bedrijven en organisaties die de gelegenheid krijgen om op een zinvolle manier invloed op de uiteindelijke plannen uit te oefenen, maken zich die plannen ook letterlijk “eigen”.

De medewerkers van het CPP hebben in het verleden bij honderden projecten veel kennis en ervaring opgedaan met interactieve beleidsvorming, consultaties, dialogen en formele inspraak. We hebben onderzocht welke effecten verschillende vormen van publieksparticipatie op de besluitvorming hebben. Die inzichten stellen we graag ter beschikking aan alle beleidsmakers en bestuurders die nieuwe plannen willen verwezenlijken. Het CPP kan u adviseren en we kunnen u bij projecten praktisch ondersteunen.

Nadat het kabinet eind 2008 had besloten dat het publiek consequent eerder en op een betere manier bij besluitvorming betrokken moet worden, besloot het tevens om een Centrum Publieksparticipatie in te stellen waar alle expertise in samenkomt en waar men voor alle projecten op Rijksniveau praktische ondersteuning kan vragen. Immers, professionele publieksparticipatie vraagt om maatwerk en houvast.

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS