1. Home 
  2. Actueel 
  3. Nieuwsberichten 
  4. Burgerpanel Structuurvisie Ondergrond

Burgerpanel Structuurvisie Ondergrond

Eerste sessie: 28 maart 2012

Nieuwsbericht | 11-04-2012

Het CPP adviseert de projectorganisatie Structuurvisie Ondergrond over de inrichting van de publieksparticipatie. Een burgerpanel is één van de manieren waarop IenM het publiek betrekt bij de totstandkoming van de structuurvisie. Het panel komt op drie momenten in het besluitvormingsproces bijeen. De eerste sessie is op 28 maart 2012 gehouden.

Doel burgerpanel

Het burgerpanel is samengesteld om een kwalitatief onderzoek te doen naar de belangen en meningen van burgers over deze structuurvisie. Het doel hiervan is om:

  • de kwaliteit van de Structuurvisie Ondergrond te verbeteren en
  • te toetsen of er begrip is voor deze structuurvisie en of de tussenproducten uiteindelijk kunnen leiden tot een maatschappelijk gedragen (voorkeurs)beslissing over het gebruik van de ondergrond.

Eerste sessie

De mensen hebben om uiteenlopende redenen deelgenomen aan dit panel, bijvoorbeeld omdat ze aan het welzijn van hun kinderen of kleinkinderen denken of omdat ze vlakbij een plek wonen waar een ondergrondse activiteit plaatsvindt. De mensen zijn maatschappelijk betrokken en snel in staat om, zonder veel voorkennis, relevante zaken te benoemen en goede vragen te stellen.

In deze sessie kregen we een goed beeld van wat mensen weten van ondergrondse functies, wat ze ervan vinden en waar ze twijfels over hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de winning van aardwarmte, zout, drinkwater en schaliegas en om de opslag van CO2. Dit heeft geleid tot een groot aantal vragen waar men eerst een antwoord op wil hebben, om verantwoord te kunnen besluiten waar dit wel en niet kan plaatsvinden.

Meer informatie vindt u in het verslag van de eerste sessie van het burgerpanel.

 Burgerpanel STRONG 28 maart 2012

Het burgerpanel aan de slag met in het midden de kaart van Nederland: “Wie weet waar welke ondergrondse activiteit plaatsvindt?” 

Waardering

Na afloop gaven de deelnemers aan het zeer te waarderen dat IenM dit burgerpanel organiseert en serieus omgaat met de uitkomsten.

Tussentijdse resultaten

In de volgende twee burgerpanelbijeenkomsten krijgen de mensen de tussentijdse resultaten, variërend van de probleemanalyse en de ruimtelijke varianten tot de concept-structuurvisie en de MER. Zij kunnen hun inhoudelijke vragen dan aan experts stellen, waarna zij hun advies aan de Minister van IenM kunnen opstellen.

Informatie Structuurvisie Ondergrond

In het voorstel participatieproces Structuurvisie Ondergrond kunt u lezen hoe het ministerie van Infrastructuur en Milieu het participatieproces heeft ingericht.
Op de projectpagina vindt u meer informatie over de Structuurvisie Ondergrond.

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS