1. Home 
  2. Actueel 
  3. Nieuwsberichten 
  4. Innovatie Estafette: resultaten publieksparticipatie zijn innoverend!

Innovatie Estafette: resultaten publieksparticipatie zijn innoverend!

Nieuwsbericht | 18-10-2011

Meer dan 2000 mensen waren aanwezig in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam voor de Innovatie Estafette, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden laten hier de nieuwste, duurzame en innovatieve ontwikkelingen op de gebieden milieu, mobiliteit, transport, ruimte en water zien.

Publieksparticipatie staat op de agenda en is niet nieuw. In alle projecten van het Ministerie van IenM wordt íets aan participatie gedaan. Resultaten die laten zien dat participatie echt leidt tot betere plannen, een sneller proces, minder procedures, en meer vertrouwen is wel nieuw. Het is belangrijk die voorbeelden te laten zien, want goed voorbeeld doet volgen.

Publieksparticipatie zorgt voor een beter analyse van het probleem. Zo gaf het publiek bij de verkenning Haaglanden aan dat naast de stad in komen óók de stad uit komen problematisch was. Voor de schaalsprong Almere is vroeg in het proces een participatieplan gemaakt dat beschrijft hoe het publiek betrokken wordt bij de besluitvorming. De minister nodigde mensen uit te reageren op dit participatieplan – dit kon o.a. via LinkedIn – en dit leidde tot een betere samenstelling van betrokken stakeholders.

Als het publiek goed bij de voorbereiding is betrokken, worden er veel minder zienswijzen ingediend. En de zienswijzen zijn beter bruikbaar. Zo kwamen er in 2007 171 zienswijzen binnen over het ontwerptracébesluit A50 Valburg – Grijsoord. In 2010 waren dat er bij een vergelijkbaar project ontwerptracébesluit A12 Ede – Grijsoord nog maar 36., omdat het publiek de gelegenheid kreeg om mee te denken tijdens de planvorming.

Publieksparticipatie vergroot de betrokkenheid van mensen bij de plannen voor het gebied waar ze wonen, werken en recreëren. “Deze betrokkenheid van de mensen zorgt niet alleen voor een beter plan, maar draagt ook bij aan hun vertrouwen in de oplossingen”, aldus Enis Odaci, omgevingsmanager bij N35 Nijverdal – Wierden.

Van deze en andere resultaten heeft het Centrum Publiekparticipatie een korte film gemaakt. Deze is binnenkort te zien op deze website.

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS