1. Home 
  2. Actueel 
  3. Nieuwsberichten 
  4. Trendanalyse zienswijzen

Trendanalyse zienswijzen

Nieuwsbericht | 14-02-2012

Het Centrum Publieksparticipatie opereert vanuit de overtuiging dat een goede inzet van publieksparticipatie leidt tot meer tevredenheid bij het publiek over het besluitvormingsproces en tot inhoudelijke verrijking van plannen. Uit ervaring van de vele projecten die het CPP begeleidt, ontstaat het beeld dat dit effect ook is terug te zien in de zienswijzen en consultatiereacties die bij rijksprojecten worden ingebracht. Het CPP heeft laten onderzoeken of dit beeld klopt.

Is in zienswijzen en consultatiereacties terug te zien dat goede publieksparticipatie leidt tot meer tevredenheid bij het publiek over het besluitvormingsproces en tot inhoudelijke verrijking van plannen? Het CPP gaf Witteveen + Bos de opdracht om dit te onderzoeken aan de hand van 3000 zienswijzen en consultatiereacties. De trendanalyse die Witteveen + Bos in januari van dit jaar opleverde, bevestigde dit beeld. 

De analyse is uitgevoerd voor projecten in de jaren 2007 tot en met 2011. De centrale vraag hierbij is of op basis van de reacties op projecten aangetoond kan worden dat het besluitvormingsproces en de inhoudelijke verrijking van projecten verbeterd is gedurende de afgelopen jaren. Voor ieder jaar zijn de zienswijzen van tien projecten bekeken. Per jaar zijn 500 reacties bekeken, gemiddeld 50 reacties per project. Elke zienswijze is beoordeeld op aard, toonzetting en of de reactie past in de fase, oftewel of het op het juiste moment is ingediend. Alle hypothesen konden aangetoond worden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van procesmatige reacties naar inhoudelijke reacties. De toonzetting van de reacties is minder boos. De reacties passen beter in de fase en de mening over het proces is steeds minder negatief. De hoeveelheid reacties per project is afgenomen. Hiermee is een kwantitatieve onderbouwing geleverd voor de veronderstelling dat inzet van participatie bij rijksprojecten zinvol is.  

U kunt de trendanalyse hier downloaden.

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS