1. Home 
 2. Publieksparticipatie 
 3. Uitgangspunten

Uitgangspunten

Het kabinet heeft vijf uitgangspunten vastgesteld voor passende publieksparticipatie.

De vijf uitgangspunten voor passende publieksparticipatie zijn:

 • Ten dienste van de besluitvorming
 • Maatwerk in participatievorm
 • Goed samenspel van bestuurders, ambtenaren en publiek
 • Juiste houding, competenties en kennis
 • Heldere en betrouwbare communicatie

Hoe werken we die uitgangspunten bij CPP uit?

 1. Publieksparticipatie heeft als doel een beter besluit en is daarom altijd logisch ingebed in het besluitvormingsproces. De inhoud van het project en de besluitvorming zijn dus leidend.
 2. De gekozen participatievormen passen bij de verwachte impact van de plannen, de beleidsruimte en de doelgroepen van participatie. 
 3. Publieksparticipatie is pas succesvol als bestuurders het nut inzien en het enthousiast ondersteunen, als ambtenaren het proces vakkundig regisseren en als het publiek constructief meedenkt. Onze adviezen zijn erop gericht om de partijen hun rol goed te laten spelen en te zorgen voor voorwaarden dat dit kan. 
 4. Bestuurders en ambtenaren zijn oprecht geïnteresseerd in de inbreng van het publiek en zijn bereid iets te doen met de bevindingen. Zo voelen participanten zich serieus genomen. Daarnaast is tijd, geld en deskundigheid beschikbaar om participatiemomenten vakkundig voor te bereiden, uit te voeren, te laten doorwerken en te verantwoorden.
 5. Het publiek kan alleen maar in een plan of project participeren als het ook op de juiste momenten over alle relevante informatie beschikt. Ook bij de uitvoering van de participatie en de verantwoording gaan communicatie en participatie hand in hand en versterken zij elkaar.

Voor de Sneller en Beter-projecten zijn de uitgangspunten uitgewerkt in de Code Publieksparticipatie Sneller en Beter.

Meer informatie

Centrum Publieksparticipatie

Hoofdmenu

Servicemenu

RSS